Jäsenyys

Tervetuloa Teeman jäseneksi! Teeman säännöt sanovat jäsenyydestä seuraavaa:

3§ JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kirjallisuustiedettä pää- tai sivuaineena opiskeleva tai opiskellut henkilö. Jokainen jäsenmaksunsa suorittanut jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, ottamaan osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin, pääsemään osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista sekä tulemaan valituksi yhdistyksen luottamustoimiin. on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Lisäksi uutena toimintamuotona on uusi ainejärjestötila (PinniB4049), jonka Teema jakaa Lexican (kieliaineet), Translan (käännöstiede) ja Kopulan (suomen kieli) kanssa. Ainejärjestötilassa voi hengailla ja esimerkiksi juoda kahvia tai teetä pientä maksua vastaan. Ainejärjestötilaan järjestetään kulkuoikeudet järjestöjen jäsenille.

Jäsenmaksu

Teeman jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus on 15 euroa, ja sillä saa jäsenyyden koko opiskeluajakseen. Jäsenmaksu maksetaan Teeman tilille näillä tiedoilla:

  • Tilinumero: FI54 1146 3001 1405 39
  • Saaja: Teema ry
  • Viitenumero: 1601

Jos jäsenen nimi on eri kuin maksajan nimi, on jäsenen nimi ilmoitettava kokonaisuudessaan taloudenhoitajalle (venla.vuolanto@tuni.fi), jotta jäsenrekisteriin ei tule virheitä.

Lisäksi jäseneksi liittyessä tulee täyttää oheinen lomake, jotta jäsenrekisteriin saadaan tarvittavat tiedot. Tietoja käytetään vain Teeman jäsenrekisterin ylläpitämiseen, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Jäsenrekisteristä vastaa Teeman taloudenhoitaja eikä muilla ole pääsyä rekisteriin.   

Tästä lomakkeeseen

Lomakkeen voi täyttää joko ennen jäsenmaksun maksamista tai sen jälkeen, eikä lomakkeen täyttäminen velvoita maksamaan jäsenmaksua. Jäsenyys astuu voimaan kuitenkin vasta jäsenmaksun myötä.