Turvallisempi tila ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikessa Teema ry:n toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on. Kunnioitetaan toisiamme ja käsitellään arkoja aiheita kunnioittavasti, ei tehdä oletuksia henkilöistä ja ei kosketa muihin ilman lupaa.

Teema ry:n toiminta on häirinnästä, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaata aluetta. Kaikki toimintaan osallistuvat sitoutuvat tähän. Jos huomaat tapahtumissa, tilaisuuksissa tai keskusteluryhmissä häirintää, syrjintää tai muuta loukkaavaa käyttäytymistä, ilmoita siitä Teeman häirintäyhdyshenkilölle. Jos haluat pysyä nimettömänä, on palautetta mahdollista antaa myös yhdenvertaisuuslomakkeen kautta, johon pääset tästä.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista. Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän, puheen tai maantieteellisen taustan perusteella. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta tai itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan. 
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, ellet tunne henkilöä hyvin. 
 • Toisten omaisuuteen, esimerkiksi henkilökohtaisiin tavaroihin, ei saa kajota ilman lupaa. Älä myöskään arvota ketään omaisuuden tai varallisuuden perusteella. 
 • Ei syrjitä ketään. Syrjintä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun ominaisuuden perusteella on Teeman säännöissä kielletty. 
 • Ole avoin ja kuuntele. Kunnioitetaan toisiamme ja käsitellään arkoja aiheita kunnioittaen. Olemme kaikki erilaisia, ei siis kyseenalaisteta erilaisuutta. 
 • Annetaan toisillemme tilaa. Huolehditaan, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. 
 • Älä häiritse ketään sanallisesti, tuijottamalla tai koskemalla. 
 • Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, älä siis kosketa ketään ilman lupaa. 
 • Älä käytä rasistisia tai stereotyyppisesti halventavia termejä. Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä. 
 • Ei tarkoittaa ei. 
 • Ei arvoteta ihmisiä ulkonäön, mielenkiinnon kohteiden tai tietämyksen perusteella. Avataan käyttämämme termit ja hankalat käsitteet. 
 • Älä oleta kaikkien pystyvän samaan kuin sinä. Jokaisella on oikeus pitää taukoja, poistua paikalta tai olla osallistumatta toimintaan, eikä syitä tähän sovi kyseenalaistaa. 
 • Hyväksytään virheet ja erimielisyydet. Annetaan mahdollisuus oppia ja muodostaa ajatuksia turvallisessa ympäristössä. 

 

Laatinut syksyllä 2021, 

Ida Kiikkerä 

Teema ry:n sosiaalipoliittinen vastaava 2021 

 

Teeman yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu syksyllä 2023 ja se löytyy.