Häirintälomake

Tämän lomakkeen avulla voit ilmoittaa kaikki opiskelija- ja yliopistoyhteisöön liittyvät kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätapaukset, sekä epätasa-arvoiset ja syrjivät käytänteet. Lomake on luottamuksellinen ja sen näkee vain Teema ry:n häirintäyhteyshenkilö.