Raportti Teeman sosiaalisten suhteiden kartoitus 2023 -kyselystä

Kysely toteutettiin Teema ry:n jäsenistölle tammi-helmikuun aikana, ja kyselyyn vastanneet opiskelijat jakautuivat kaikkien vuosikurssien kesken. Sosiaalisten suhteiden kartoittamisen taustalla on kiinnostus jäsenistön hyvinvointia kohtaan erityisesti nyt, kun opinnot ovat pitkän etäopiskelujakson jälkeen järjestetty lähitoteutuksena. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa teemalaisten kokemuksia kaverisuhteista, yksinäisyydestä, kiusaamisesta ja yleisestä viihtyvyydestä osana ainejärjestön järjestämää toimintaa. Kyselyn tuloksia olivat purkamassa Teeman […]